Преземи верзии

Преземања

eBanking   
       
 Банки кои ги користат нашите услуги
  Правни лица

  Физички лица


   Контакт
              
АССЕКО-СЕЕ ДООЕЛ Скопје

Факс: +389 2 3216 621
Е-маил: 
Народен фронт 17
1000 Скопје
Македонија
Услуги & Телефонско банкарство

Телефонско банкарство


Fax канал

Овој канал им овозможува на банките на своите коминтенти да им понудат информации поврзани со нивните сметки или за кампањите и останатите сервиси на банката преку испраќање на факс пораки. Изгледот

повеќе...

Говорен автомат

Овој канал им овозможува на банките на своите коминтенти да им понудат информации поврзани со нивните сметки преку говорен автомат до кој се пристапува преку класични телефони со тонско бирање, јавни

повеќе...

Услуги

   Линкови