Преземи верзии

Преземања

eBanking   
       
Банки кои ги користат нашите услуги
  Правни лица


  Физички лица

   Контакт

АССЕКО-СЕЕ ДООЕЛ Скопје

Факс:+389 2 3216 621
Е-маил: 
Народен фронт 17
1000 Скопје
Македонија
Преземи верзии  

Преземања

FX Client

FXClient 2.0.9.3 За денарско работење

Комплетна инсталација на последната верзија на апликацијата FXClient, верзија 2.0.9.3. Во оваа инсталација вклучена е инсталација на компоненти за работа со сертификат на USB токен. симни

FXClient 2.0.9.3 За денарско работење (x64)

Комплетна инсталација на последната верзија на апликацијата FXClient за x64 битни оперативни системи, верзија 2.0.9.3 . Во оваа инсталација вклучена е инсталација на компоненти за работа со сертификат на USB токен. симни

FXClient За девизно работење

FXClient апликација за работење со девизен платен промет. симни


Смарт картички и USB токен

GemPCTwin

Инсталација на драјвери за GemPCTwin читач на смарт картички. симни

TODOS - ARGOS MINI

Инсталација на драјвери за TODOS Argos читач на смарт картички. симни

SCR311

Инсталација на драјвери за SCR 331 читач на смарт картички. симни

Компоненти за работа со Smart картичка - StarCos

SecurityPack - компоненти коишто е потребно да бидат инсталирани за да Вашиот софтвер, FXClient или web страната, може да пристапи и да ги прочита податоците на смарт картичката симни

Компоненти за работа со Smart картичка - Gemalto

SecurityPack - компоненти коишто е потребно да бидат инсталирани за да Вашиот софтвер, FXClient или web страната, може да пристапи и да ги прочита податоците на смарт картичката симни

Компоненти за работа со токен - Gemalto x32

SecurityPack - компоненти коишто е потребно да бидат инсталирани за да Вашиот софтвер, FXClient или web страната, може да пристапи и да ги прочита податоците на USB токенот симни

Компоненти за работа со токен - Gemalto x64

SecurityPack - компоненти коишто е потребно да бидат инсталирани за да Вашиот софтвер, FXClient или web страната, може да пристапи и да ги прочита податоците на USB токенот симни

Компоненти за работа со токен Gemalto за MAC OS X

Ако имате MAC OS X препорачано е да користите Mozilla Firefox пребарувач и да имате инсталирано последна верзија на Java. Преземете ја последната верзија на Java за MAC OS X овде.
Компоненти за токен - компоненти што треба да бидат инсталирани за да Вашиот софтвер, web апликацијата, може да пристапи и да ги прочита податоците на USB токенот. Упатство за инсталација.
Компоненти за токен симни

Компоненти за работа со токен Gemalto за Ubuntu Linux

SecurityPack - компоненти што треба да бидат инсталирани за да Вашиот софтвер, web апликацијата, може да пристапи и да ги прочита податоците на USB токенот. Упатство за инсталација.
Компоненти за токен симни


Обнова на сертификати

Упатство за обнова на дигитален сертификат

Упатство за обнова на дигитален сертификат симни


Сертификати

Инсталација на Digitrust Root сертификат

Инсталација на Digitrust Root сертификат симни

  
 
   Линкови