Што е мТокен?


НЛБ мТокен е софтверска апликација која се инсталира и користи преку мобилен телефон а служи за идентификација на корисникот и потврда на трансакцијата во системот за електронско банкарство за физички лица на НЛБ Тутунска банка на Интернет страната www.nlbklik.com.mk.

Својата примена ја наоѓа во електорнското банкарство и телефонското банкарство, e-Commerce. Разликата е во тоа што М-токенот е инсталиран на мобилниот апарат и со тоа е попрактичен и подостапен за користење.

Регистрација и инсталација


За да може да ја користите НЛБ мТокен апликацијата потребно е да пополните формулар за регистрација и да го доставите во која било експозитура на НЛБ Тутунска банка. После пријавата на Вашиот email ќе ја добиете едната половина од активацискиот код, а на СМС втората половина од истиот, кој служи за генерирање на PIN при првата најава.
При првата најава на апликацијата потребно е да се внесе активацискиот код и потоа ќе ви биде понудена можност за внес и потврда на PIN-от, кој ќе се користи во сите идни најави на NLB TB Токен апликацијата. Пристапот до Интернет е потребен само при преземањето на апликацијата, активацијата (првото најавување на апликацијата) и при промена на PIN-от. После преземањето и активацијата на апликацијата не е потребен Интернет – со тоа НЛБ мТокен апликацијата е достапна насекаде во светот без трошоци за Интернет.

Сигурност


НЛБ мТокен апликацијата се користи за истата намена како и хардверскиот токен и нуди еднакво ниво на сигурност, со тоа што и апликацијата како и хардверскиот токен, е заштитена со PIN број кој единствено е познат на сопственикот на мобилниот телефон. PIN-от за пристап на апликацијата може да се промени во секој момент. Исто така, НЛБ мТокен апликацијата автоматски се гаси после 3 минути неактивност.