Како да платам сметки ?

Почитувани, Преку Интернет страната за Е‐Банкарство за Население на НЛБ Тутунска банка – www.nlbklik.com.mk, можете да извршите плаќање на сите Ваши режиски трошоци (ЕВН Македонија, T‐Home, T‐Mobile, ONE, VIP, Водовод и канализација – Скопје, Топлификација – Скопје), во кое било време од денот – од 00 до 24 h.

За налозите за режиски трошоци банката не наплаќа провизија.

Овие налози се достапни на менито Плаќања > Режиски Трошоци

На секој налог имате на располагање како помош слика со упатство како треба да се пополни налогот.

со клик на копчето помош ви се прикажуваат инструкции за пополнување на налогот

За да може да ги извршите овие плаќања, потребно е да бидете пријавен корисник на електронското банкарство со избран пакет макси клик со право на трансакции, што подразбира да поседувате VISA Electron картичка на НЛБ тутунска банка и хардверски уред ‐ USB Tокен

За повеќе информации кликнете на следниот линк: TB